fredag 22 juni 2012

Suckar...

Vänner som vacklar. En kris man själv inte såg komma. Fina fantastiska vänner som man inte vet hur man ska stötta. Ett långt förhållande som förmodligen är över. Mina egna problem känns rätt obetydliga...

2 kommentarer: